Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steine skole
Bøveien 449
8470 BØ I VESTERÅLEN
Org.nr 974581930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 7,2 7,4 7,8 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,4 10,0 9,3 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,2 63,3 71,6 68,4 566,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 13,6 12,9 12,2 1,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,4 10,2 9,5 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 12,0 12,6 12,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 100,0 86,9 100,0 85,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 728 4 896 5 016 5 187 6 141
Undervisningstimer totalt per elev 77 79 74 80 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no