Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steindal skole
Steindalsvegen 1
7033 TRONDHEIM
Org.nr 975297519
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 25,3 30,3 30,9 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,0 14,6 14,1 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,3 101,5 141,2 94,0 101,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 12,8 8,3 13,0 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,9 14,7 14,2 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,7 15,9 15,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 694 16 217 17 965 19 808 17 786
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 51 53 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no