Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinberg skole
Borgine Sofies Vei 2
3053 STEINBERG
Org.nr 974544172
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 16,3 16,6 16,7 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 10,7 11,2 11,9 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,4 65,8 50,4 46,3 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 14,5 20,2 23,4 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 10,5 11,1 11,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 13,9 15,8 14,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 95,5 90,2 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 719 10 776 11 167 11 286 12 856
Undervisningstimer totalt per elev 58 69 66 62 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no