Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steigenskolen Nordfold
Nordfoldveien 128
8286 NORDFOLD
Org.nr 974597926
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steigen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 6,1 6,2 6,7 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 6,9 8,0 7,5 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 7,0 8,2 7,8 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 9,9 12,1 11,3 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,1 66,0 55,5 64,8 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 250 4 104 4 162 4 533 5 726
Undervisningstimer totalt per elev 83 108 92 99 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no