Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steigenskolen Leines
Leinesveien 166
8285 LEINES
Org.nr 975288447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steigen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 7,0 7,1 6,8 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 4,8 5,7 4,9 3,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 5,0 5,9 5,1 3,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,9 6,4 8,7 7,4 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,3 75,6 70,2 55,1 57,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 216 4 789 4 789 4 504 5 187
Undervisningstimer totalt per elev 124 154 129 150 236
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no