Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steigen skole (UTGÅTT)
2560 ALVDAL
Org.nr 975273512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alvdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 13,2 12,2 12,7 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 9,2 9,2 8,7 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,8 46,2 58,9 55,5 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 18,8 14,3 14,3 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 9,3 9,5 8,9 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 13,3 14,9 12,4 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 93,8 96,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 946 9 229 8 290 8 602 8 991
Undervisningstimer totalt per elev 90 80 80 85 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no