Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavset skole
Enromvegen 6
7026 TRONDHEIM
Org.nr 975324761
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 34,3 26,4 24,0 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,3 13,2 14,5 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 663,8 4 571,4 70,9 79,3 114,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,5 0,2 16,2 16,1 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,4 13,3 14,6 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,4 16,9 17,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 479 23 113 17 105 15 718 16 785
Undervisningstimer totalt per elev 69 72 56 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no