Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavsberg skole
Kårtorpvegen 40
2320 FURNES
Org.nr 975270637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 14,3 14,5 15,8 17,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,7 9,8 9,6 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,9 121,5 125,7 180,5 159,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 7,5 7,0 4,9 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,6 10,8 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,4 12,4 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 93,3 98,8 94,8 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 933 9 917 9 627 10 714 11 353
Undervisningstimer totalt per elev 67 76 76 77 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no