Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Larvik kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 482,3 2 522,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 82 488 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 57,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 19,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 17,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 19,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 97,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 307 589 1 609 778 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no