Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 324
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no