Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Stavern skole Larvik kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 183,1 2 938,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 9,0 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 40 452
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 37,0 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 21,9 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 10,2 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 14,2 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,9 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 305 116 773 1 885 517
Undervisningstimer totalt per elev 53 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no