Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Stavern skole Larvik kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 2 502,6 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,5 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 468 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 59,9 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 18,7 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 17,5 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 305 1 596 378 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no