Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Stavern skole Larvik kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 2 685,7 59 356,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 508 9 389
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 58,1 67,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 18,9 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 17,2 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 305 1 713 151 37 715 561
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no