Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Stavern skole Larvik kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 2 519,9 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 445 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,2 62,7 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 17,7 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,3 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 937 1 589 780 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 49 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no