Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Stavern skole Larvik kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 2 487,0 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 416 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,6 66,8 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 16,7 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 13,7 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 17,1 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 766 1 565 189 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 49 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no