Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 766
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no