Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stavern skole 13,9 15,5 15,4 17,1 16,9
Larvik kommune 482,3
Vestfold fylke 2 433,7 2 487,0 2 519,9 2 502,6 2 522,2
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Stavern skole 17,0 15,1 15,2 14,1 14,1
Larvik kommune 12,3
Vestfold fylke 12,9 12,6 12,5 12,5 12,5
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stavern skole 1 2 3 3 3
Larvik kommune 82
Vestfold fylke 394 416 445 468 488
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stavern skole 177,3 107,6 78,2 68,0 86,4
Larvik kommune 64,9
Vestfold fylke 70,7 66,8 62,7 59,9 57,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stavern skole 7,9 12,0 17,0 18,5 14,8
Larvik kommune 17,0
Vestfold fylke 16,2 16,7 17,7 18,7 19,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stavern skole 16,9 15,0 15,2 14,1 14,2
Larvik kommune 13,4
Vestfold fylke 13,8 13,7 13,5 13,3 13,2
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stavern skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Larvik kommune 14,0
Vestfold fylke 14,9 14,3 14,4 14,9 15,0
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stavern skole 20,5 19,6 19,7 18,8 18,8
Larvik kommune 17,8
Vestfold fylke 17,6 17,1 17,3 17,5 17,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stavern skole 19,0
Larvik kommune 16,6
Vestfold fylke 15,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stavern skole 18,7
Larvik kommune 19,0
Vestfold fylke 17,9
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stavern skole 0,0
Larvik kommune 18,1
Vestfold fylke 19,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stavern skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Larvik kommune 98,2
Vestfold fylke 98,1 97,5 97,7 98,0 97,9
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Stavern skole 8 503 9 766 9 937 11 305 11 324
Larvik kommune 307 589
Vestfold fylke 1 532 382 1 565 189 1 589 780 1 596 378 1 609 778
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Stavern skole 44 49 49 53 52
Larvik kommune 58
Vestfold fylke 55 56 57 57 57
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no