Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavern skole
Helgeroveien 2
3290 STAVERN
Org.nr 974584654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 15,5 15,4 17,1 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 15,1 15,2 14,1 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 177,3 107,6 78,2 68,0 86,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 12,0 17,0 18,5 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 15,0 15,2 14,1 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 19,6 19,7 18,8 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 503 9 766 9 937 11 305 11 324
Undervisningstimer totalt per elev 44 49 49 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no