Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger Kristne grunnskole (privat)
Adjunkt Hauglands Gate 52
4022 STAVANGER
Org.nr 982944635
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Stavanger Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 14,0 18,2 18,9 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,1 7,7 7,4 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,9 90,6 57,7 58,8 60,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 9,1 12,1 11,7 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,7 9,1 9,5 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 11,2 7,7 7,0 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,5 11,4 10,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,4 85,4 74,5 72,3 82,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 080 8 961 11 704 12 256 9 995
Undervisningstimer totalt per elev 76 78 92 94 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no