Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger Kristne grunnskole (privat)
Adjunkt Hauglands Gate 52
4022 STAVANGER
Org.nr 982944635
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Stavanger Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 15,3 14,0 18,2 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,3 9,1 7,7 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 120,9 90,6 57,7 58,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 7,2 9,1 12,1 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 9,0 9,7 9,1 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 13,0 11,2 7,7 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 13,7 14,5 11,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 70,4 85,4 74,5 72,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 024 10 080 8 961 11 704 12 256
Undervisningstimer totalt per elev 86 76 78 92 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no