Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 1 493,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 243
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 955 207
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no