Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 155,4 141,8 159,3 167,3 146,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,5 8,7 8,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 18 19 23 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,6 64,8 65,8 58,1 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 12,5 11,6 13,6 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 14,2 11,0 11,1 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 9,5 9,8 9,9 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 14,3 11,8 11,7 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 96,2 92,8 94,8 81,5
Lærertimer som gis til undervisning 97 994 84 557 106 063 118 280 96 904
Undervisningstimer totalt per elev 81 74 87 89 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no