Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Auglend skole 50,0 45,1 44,4 46,8 41,6
Austbø skole 33,4 35,1 33,3 28,3 24,5
Biss Gausel (privat) 20,6
Biss Sentrum AS (privat) 9,5
Buøy skole 11,8 10,6 9,7 12,4 12,3
Byfjord skole 22,3 28,3 28,7 31,5 28,6
Eiganes skole 33,4 33,9 39,0 42,0 43,6
Finnøy Sentralskule 31,0 33,7 34,0 32,6 34,8
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 5,0 5,0 4,4 4,6 4,8
Gausel skole 32,9 32,9 37,5 43,0 38,0
Gautesete skole 33,2 33,8 32,5 30,8 31,6
Godeset skole 20,7 24,7 19,9 24,1 26,4
Gosen skole 46,4 44,6 53,5 48,4 50,7
Hafrsfjord skole 24,2 23,2 23,5 21,7 23,1
Hinna skole 27,8 26,3 25,2 28,5 29,8
Hundvåg skole 29,7 28,9 29,8 31,4 28,7
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 41,0 37,7 32,9 36,2 36,1
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 55,7 66,2 59,7 63,6 63,4
Jåtten skole 35,3 39,2 39,3 44,9 44,1
Kampen skole 25,9 25,6 28,5 27,1 30,7
Kannik skole 37,7 41,1 40,6 43,0 44,4
Kristen Friskole AS (privat) 7,8 11,9 10,8 11,7 13,1
Kristianslyst skole 29,8 29,6 29,3 32,5 30,7
Kvaleberg skole 28,1 27,9 27,6 25,0 25,8
Kvernevik skole 30,8 35,4 37,1 38,4 38,6
Lassa skole 21,8 23,0 24,6 26,3 24,7
Lenden skole og ressurssenter 10,1 8,4 7,7 7,3 9,9
Lunde skole 31,8 25,1 26,0 26,0 33,1
Madlamark skole 34,3 34,3 37,4 39,7 40,3
Madlavoll skole 37,1 37,6 41,4 50,1 47,9
Mosterøy skole 17,6 19,4 21,8 21,6 20,2
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 1,2 3,3 3,5 5,6
Nylund skole 32,5 41,8 41,9 41,5 44,9
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 2,8 2,4 4,0 2,4 5,3
Rennesøy skule 29,6 19,8 23,9 22,7 22,6
Revheim skole 24,9 25,0 24,8 26,5 24,8
Roaldsøy skole 8,9 8,8 8,7 10,1 10,3
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 4,3 4,8 4,2 3,2 3,4
Skeie skole 25,5 32,2 35,8 36,2 36,1
Smiodden skole 19,9 20,0 19,8 17,5 18,0
St. Svithun skole 30,0 29,1 28,6 31,0 33,0
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 15,3 14,0 18,2 18,9 15,7
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 46,4 44,8 40,9 31,0 27,3
Storhaug skole 23,0 22,7 25,6 26,5 36,1
Sunde skole 34,6 38,3 34,6 40,8 39,6
Tasta skole 29,2 26,7 29,9 28,4 28,4
Tastarustå skole 34,0 35,9 38,3 36,7 39,0
Tastaveden skole 27,3 28,4 26,8 29,2 29,9
Teinå skole 21,4 18,6 21,5 24,9 25,9
Tjensvoll skole 23,5 30,7 31,6 29,8 32,9
Ullandhaug skole 27,4 29,1 27,8 22,6 24,5
Vardenes skole 22,0 21,8 21,1 25,7 24,0
Vassøy skole 7,8 7,8 7,2 7,5 7,2
Vaulen skole 34,1 39,4 40,6 47,4 43,6
Vikevåg skule 14,9 31,2 31,4 30,0 28,1
Våland skole 34,0 36,4 36,8 45,6 36,3
Wang Ung Stavanger AS (privat) 6,0 12,8 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Auglend skole 10,9 12,7 12,1 11,3 13,7
Austbø skole 13,5 12,8 12,9 13,7 14,2
Biss Gausel (privat) 17,3
Biss Sentrum AS (privat) 10,9
Buøy skole 14,6 15,9 17,0 14,3 13,7
Byfjord skole 20,7 17,5 17,4 14,9 15,7
Eiganes skole 12,1 12,6 12,4 12,1 12,4
Finnøy Sentralskule 12,2 11,1 11,3 11,5 11,1
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 8,4 8,7 9,4 8,8 7,0
Gausel skole 15,9 16,0 15,9 13,7 14,6
Gautesete skole 16,0 15,9 15,2 14,4 14,4
Godeset skole 16,6 13,1 17,2 15,8 14,4
Gosen skole 9,4 9,8 7,7 8,7 8,4
Hafrsfjord skole 15,6 16,4 15,8 15,8 15,3
Hinna skole 11,6 12,2 13,5 11,6 11,4
Hundvåg skole 17,4 17,8 17,5 15,3 16,9
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 10,8 9,3 9,7 9,2 11,6
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 3,6 3,7 2,6 2,7 2,7
Jåtten skole 19,0 18,7 18,1 16,3 16,0
Kampen skole 16,0 16,3 14,6 15,8 15,0
Kannik skole 15,7 15,5 15,0 14,9 14,4
Kristen Friskole AS (privat) 5,7 6,0 9,3 10,7 13,4
Kristianslyst skole 14,7 15,1 15,4 13,8 15,1
Kvaleberg skole 14,5 14,4 14,4 16,5 15,1
Kvernevik skole 16,1 14,6 13,9 14,2 13,3
Lassa skole 20,0 18,2 17,2 16,0 17,3
Lenden skole og ressurssenter 0,5 1,0 0,8 0,7 0,8
Lunde skole 12,3 12,3 10,6 10,6 7,7
Madlamark skole 11,4 11,5 11,4 10,1 9,6
Madlavoll skole 10,3 11,4 10,0 8,6 9,3
Mosterøy skole 14,9 14,5 13,0 13,4 14,0
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 20,2 8,0 10,9 10,0
Nylund skole 15,5 15,0 15,0 14,8 13,4
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 5,8 6,6 4,1 5,1 3,9
Rennesøy skule 13,9 12,3 11,0 10,9 11,6
Revheim skole 15,0 14,6 14,8 14,4 14,6
Roaldsøy skole 17,6 16,4 15,3 13,2 13,0
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 5,4 5,8 5,9 9,1 8,4
Skeie skole 16,1 14,8 13,5 13,3 14,7
Smiodden skole 14,1 13,3 13,7 13,5 13,2
St. Svithun skole 12,8 12,8 14,4 13,3 12,7
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 9,3 9,1 7,7 7,4 7,5
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 7,8 7,6 7,8 7,8 10,4
Storhaug skole 15,4 18,0 15,4 16,1 11,6
Sunde skole 17,1 15,5 16,8 13,2 13,1
Tasta skole 12,1 12,9 11,5 11,7 11,9
Tastarustå skole 11,7 10,4 10,6 10,5 9,7
Tastaveden skole 12,2 13,1 14,4 14,8 13,9
Teinå skole 17,4 20,2 15,9 15,3 15,5
Tjensvoll skole 18,9 14,7 14,8 15,6 14,3
Ullandhaug skole 11,1 11,8 12,4 13,2 12,6
Vardenes skole 16,6 17,2 17,1 13,7 13,9
Vassøy skole 12,0 11,0 10,4 9,8 10,6
Vaulen skole 19,0 16,9 17,7 15,5 17,3
Vikevåg skule 13,2 11,1 11,2 12,2 12,4
Våland skole 16,7 16,4 16,9 15,3 16,7
Wang Ung Stavanger AS (privat) 14,6 12,4 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Auglend skole 6 7 5 6 5
Austbø skole 2 2 2 2 2
Biss Gausel (privat) 4
Biss Sentrum AS (privat) 2
Buøy skole 1 1 2 2 1
Byfjord skole 5 6 6 6 4
Eiganes skole 9 12 14 14 19
Finnøy Sentralskule 6 6 7 7 9
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0 1 1 0 0
Gausel skole 6 7 7 8 8
Gautesete skole 5 4 5 3 2
Godeset skole 3 5 7 5 5
Gosen skole 12 9 8 12 13
Hafrsfjord skole 2 2 5 5 3
Hinna skole 4 4 5 4 4
Hundvåg skole 5 4 7 6 5
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 6 6 3 6 6
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 3 5 2 3 4
Jåtten skole 10 8 9 10 7
Kampen skole 4 3 2 3 4
Kannik skole 1 2 1 1 1
Kristen Friskole AS (privat) 2 3 3 3 3
Kristianslyst skole 1 1 1 2 2
Kvaleberg skole 4 5 4 5 6
Kvernevik skole 5 6 7 5 6
Lassa skole 3 4 4 4 3
Lenden skole og ressurssenter 3 4 6 5 4
Lunde skole 5 3 5 5 5
Madlamark skole 22 25 27 27 27
Madlavoll skole 13 13 16 16 16
Mosterøy skole 3 6 7 9 9
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 1 2 3 4
Nylund skole 3 3 2 2 1
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 0 0 0 0 0
Rennesøy skule 1 1 0 2 3
Revheim skole 1 3 3 3 1
Roaldsøy skole 1 1 1 1 1
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 1 3 1 1 1
Skeie skole 7 10 10 10 10
Smiodden skole 2 2 3 3 2
St. Svithun skole 3 3 3 3 4
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 1 1 2 2 2
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 6 3 5 5 6
Storhaug skole 2 3 3 4 3
Sunde skole 4 2 4 3 3
Tasta skole 10 13 12 11 5
Tastarustå skole 6 6 4 5 5
Tastaveden skole 0 0 0 1 1
Teinå skole 5 10 3 5 4
Tjensvoll skole 7 7 4 6 6
Ullandhaug skole 1 2 2 1 1
Vardenes skole 2 2 3 3 2
Vassøy skole 0 1 1 1 1
Vaulen skole 5 5 5 5 6
Vikevåg skule 4 6 5 4 3
Våland skole 5 5 6 6 3
Wang Ung Stavanger AS (privat) 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Auglend skole 80,7 69,3 93,9 88,1 88,1
Austbø skole 213,3 207,8 170,2 206,3 191,9
Biss Gausel (privat) 86,0
Biss Sentrum AS (privat) 48,1
Buøy skole 174,4 140,6 91,1 86,0 160,0
Byfjord skole 83,1 68,2 75,8 66,7 100,5
Eiganes skole 42,7 34,6 31,3 32,4 26,1
Finnøy Sentralskule 62,0 61,8 47,4 45,1 37,9
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 90,9 55,6 67,9 75,5 73,8
Gausel skole 78,6 69,1 78,6 68,4 63,4
Gautesete skole 98,1 136,4 91,4 136,9 194,3
Godeset skole 94,3 61,2 42,5 70,1 68,7
Gosen skole 31,0 44,4 46,8 30,6 28,5
Hafrsfjord skole 158,0 140,4 66,5 67,4 96,3
Hinna skole 63,9 70,8 61,5 75,5 75,3
Hundvåg skole 87,6 105,0 60,9 69,2 89,0
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 68,9 60,2 99,4 59,7 65,4
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 67,1 44,3 96,1 53,3 38,3
Jåtten skole 59,7 80,8 69,5 68,2 89,5
Kampen skole 100,0 127,4 155,0 153,2 116,9
Kannik skole 355,9 361,3 369,0 441,6 595,7
Kristen Friskole AS (privat) 23,7 21,4 30,2 39,1 55,0
Kristianslyst skole 476,2 423,9 321,4 226,7 179,1
Kvaleberg skole 82,7 77,8 93,0 76,1 64,8
Kvernevik skole 98,0 81,7 68,2 90,7 82,8
Lassa skole 113,8 97,8 104,3 102,2 113,3
Lenden skole og ressurssenter 1,6 1,8 0,9 1,1 2,0
Lunde skole 68,6 78,2 52,6 50,3 45,0
Madlamark skole 16,1 14,3 14,1 13,8 13,4
Madlavoll skole 28,4 28,4 23,7 25,2 24,0
Mosterøy skole 73,5 44,7 37,3 27,6 27,3
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 27,4 12,5 10,9 15,4
Nylund skole 170,9 154,0 276,8 310,0 510,9
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 69,6 32,0 0,0 0,0 74,1
Rennesøy skule 269,7 320,0 2 422,2 105,3 95,3
Revheim skole 372,5 100,3 101,0 103,3 235,4
Roaldsøy skole 214,1 198,4 181,0 153,9 215,4
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 17,3 8,7 20,9 23,6 35,5
Skeie skole 55,7 42,2 46,0 46,4 46,8
Smiodden skole 120,5 97,5 92,7 76,7 97,6
St. Svithun skole 97,7 98,7 110,0 115,0 105,7
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 120,9 90,6 57,7 58,8 60,8
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 38,2 66,9 40,2 36,8 30,4
Storhaug skole 156,9 104,7 117,6 86,7 121,6
Sunde skole 121,7 295,6 145,5 143,9 141,3
Tasta skole 29,7 24,2 24,8 27,0 67,5
Tastarustå skole 53,5 56,5 83,0 67,2 65,1
Tastaveden skole 0,0 1 362,5 725,5 537,7 254,6
Teinå skole 65,9 33,5 104,0 71,0 85,5
Tjensvoll skole 58,3 60,8 92,9 67,7 69,0
Ullandhaug skole 200,8 147,1 129,1 187,4 205,2
Vardenes skole 157,3 152,0 103,3 102,3 132,9
Vassøy skole 181,6 114,1 118,6 95,9 98,6
Vaulen skole 125,0 118,5 135,3 121,9 120,9
Vikevåg skule 39,8 54,5 61,4 79,3 103,7
Våland skole 97,1 97,0 90,4 91,0 163,7
Wang Ung Stavanger AS (privat) 126,5 144,0 550,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Auglend skole 12,1 16,4 11,8 11,8 13,0
Austbø skole 5,4 5,1 6,2 5,7 6,5
Biss Gausel (privat) 19,5
Biss Sentrum AS (privat) 22,0
Buøy skole 7,6 10,0 17,4 15,0 7,7
Byfjord skole 21,8 21,4 19,5 19,4 13,6
Eiganes skole 26,4 34,0 36,1 34,0 43,4
Finnøy Sentralskule 17,8 16,6 21,3 22,7 25,5
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 8,9 14,3 12,7 10,7 8,7
Gausel skole 17,7 20,2 17,8 17,8 21,0
Gautesete skole 14,6 10,6 15,0 9,4 6,7
Godeset skole 15,3 19,5 34,6 20,7 19,1
Gosen skole 25,3 19,1 14,3 24,7 26,1
Hafrsfjord skole 8,5 9,6 20,8 21,0 14,1
Hinna skole 15,8 15,0 19,1 13,3 13,4
Hundvåg skole 17,4 14,6 24,8 19,9 17,2
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 14,4 15,4 9,7 15,5 17,7
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 5,1 7,5 2,5 4,7 6,4
Jåtten skole 27,9 19,6 23,1 21,2 15,8
Kampen skole 14,0 11,2 8,5 9,3 11,7
Kannik skole 3,8 3,6 3,5 2,9 2,1
Kristen Friskole AS (privat) 21,8 26,7 29,6 25,2 20,7
Kristianslyst skole 2,7 3,1 4,3 5,5 7,5
Kvaleberg skole 15,4 16,6 13,9 19,7 21,6
Kvernevik skole 14,9 15,7 18,3 14,0 14,8
Lassa skole 15,6 16,1 14,2 13,7 13,4
Lenden skole og ressurssenter 31,7 51,7 83,3 63,0 40,3
Lunde skole 15,5 13,6 18,1 18,3 15,4
Madlamark skole 63,4 73,7 72,8 67,8 67,2
Madlavoll skole 33,7 35,7 38,7 31,2 34,2
Mosterøy skole 18,0 29,4 31,0 43,4 45,2
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 69,4 61,0 98,0 63,5
Nylund skole 8,8 8,1 4,7 4,3 2,5
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 8,4 20,5 0,0 0,0 5,1
Rennesøy skule 4,5 3,5 0,4 9,2 11,2
Revheim skole 3,2 12,0 12,1 11,3 5,1
Roaldsøy skole 7,2 7,2 7,2 7,5 5,1
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 29,8 62,6 25,9 34,6 22,6
Skeie skole 26,0 32,4 27,6 27,1 27,7
Smiodden skole 10,1 12,0 13,1 15,5 11,7
St. Svithun skole 10,0 10,3 10,5 9,7 10,6
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 7,2 9,1 12,1 11,7 11,2
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 11,8 6,7 11,6 16,3 23,2
Storhaug skole 9,1 15,0 11,5 16,1 8,2
Sunde skole 12,5 4,7 10,2 8,4 8,6
Tasta skole 35,2 48,1 41,4 38,9 16,5
Tastarustå skole 18,2 15,9 10,4 13,0 12,9
Tastaveden skole 0,0 0,8 1,8 2,1 4,4
Teinå skole 22,4 53,5 14,0 19,3 16,2
Tjensvoll skole 28,1 21,5 14,3 21,1 18,9
Ullandhaug skole 4,7 6,4 7,9 6,0 5,5
Vardenes skole 8,4 9,2 14,2 11,7 9,6
Vassøy skole 6,3 9,1 8,3 9,7 10,1
Vaulen skole 13,5 12,9 11,6 11,4 12,8
Vikevåg skule 30,2 18,2 15,9 13,4 10,6
Våland skole 15,0 14,8 16,4 13,1 9,2
Wang Ung Stavanger AS (privat) 11,3 7,8 1,7
Lærertetthet 1.-7. trinn
Auglend skole 11,8 13,9 13,7 12,1 15,1
Austbø skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biss Gausel (privat) 23,0
Biss Sentrum AS (privat) 24,3
Buøy skole 14,5 15,8 16,9 14,3 13,8
Byfjord skole 20,6 17,6 17,4 15,0 15,7
Eiganes skole 12,0 12,6 12,4 12,1 12,3
Finnøy Sentralskule 12,8 11,9 12,6 12,8 12,3
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 8,3 8,7 9,6 9,0 7,0
Gausel skole 15,9 16,2 15,9 13,8 14,7
Gautesete skole 16,8 16,5 16,7 14,3 16,0
Godeset skole 16,5 13,2 17,1 15,9 14,5
Gosen skole 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
Hafrsfjord skole 15,5 16,4 15,8 15,9 15,5
Hinna skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hundvåg skole 17,4 17,8 17,5 15,4 17,1
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 16,9 13,6 12,8 12,8 17,1
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 4,3 4,2 3,1 3,0 3,0
Jåtten skole 18,8 18,8 18,1 16,4 16,1
Kampen skole 15,9 16,2 14,5 15,7 15,0
Kannik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristen Friskole AS (privat) 6,2 7,7 10,6 10,6 13,7
Kristianslyst skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvaleberg skole 14,4 14,4 14,4 16,6 15,2
Kvernevik skole 15,9 14,6 13,9 14,3 13,4
Lassa skole 19,9 18,2 17,2 15,9 17,4
Lenden skole og ressurssenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lunde skole 13,3 16,8 14,0 18,2 0,0
Madlamark skole 12,5 11,7 12,6 12,2 10,3
Madlavoll skole 10,2 11,4 10,0 8,6 9,3
Mosterøy skole 14,8 14,5 13,1 13,5 14,1
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 17,9 8,0 12,3 16,2
Nylund skole 15,3 14,9 15,0 14,9 13,4
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 5,8 6,6 4,0 4,9 3,8
Rennesøy skule 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Revheim skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roaldsøy skole 17,6 16,6 15,5 13,8 13,1
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 5,3 5,9 5,8 9,0 8,3
Skeie skole 16,0 14,7 13,5 13,4 14,8
Smiodden skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
St. Svithun skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 9,0 9,7 9,1 9,5 8,2
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 10,5 10,0 9,5 8,3 13,0
Storhaug skole 15,3 18,0 15,6 16,1 11,6
Sunde skole 17,0 15,4 16,8 13,2 13,1
Tasta skole 12,0 13,0 11,6 11,7 11,9
Tastarustå skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tastaveden skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teinå skole 17,4 20,4 16,0 15,3 15,6
Tjensvoll skole 18,7 14,7 14,8 15,6 14,3
Ullandhaug skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vardenes skole 16,5 17,2 17,1 13,8 14,0
Vassøy skole 11,9 11,0 10,4 9,9 10,6
Vaulen skole 18,9 16,9 17,7 15,5 17,3
Vikevåg skule 12,8 11,1 11,3 12,2 12,4
Våland skole 16,6 16,4 16,9 15,4 16,8
Wang Ung Stavanger AS (privat) 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Auglend skole 3,1 3,9 2,1 2,3 2,8
Austbø skole 18,0 17,1 17,3 18,2 19,0
Biss Gausel (privat) 10,5
Biss Sentrum AS (privat) 5,6
Buøy skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Byfjord skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eiganes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finnøy Sentralskule 15,1 13,3 12,6 12,2 11,8
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gausel skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gautesete skole 20,7 20,8 20,1 19,3 19,1
Godeset skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gosen skole 12,5 13,1 10,3 11,8 11,2
Hafrsfjord skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hinna skole 15,4 16,3 18,0 15,5 15,1
Hundvåg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 13,5 13,1 16,7 14,4 15,4
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 5,6 5,9 3,1 3,7 3,4
Jåtten skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kampen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kannik skole 20,9 20,6 20,0 20,0 19,2
Kristen Friskole AS (privat) 6,3 5,6 9,7 15,6 17,7
Kristianslyst skole 19,6 20,1 20,6 18,4 20,1
Kvaleberg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvernevik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lassa skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lenden skole og ressurssenter 0,8 1,4 1,1 1,0 1,2
Lunde skole 15,5 15,2 13,9 13,6 10,3
Madlamark skole 2,3 4,9 2,5 1,6 3,8
Madlavoll skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosterøy skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 0,0 0,0 0,0 5,1
Nylund skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rennesøy skule 17,5 16,5 14,6 14,7 15,6
Revheim skole 20,2 19,7 19,8 19,2 19,5
Roaldsøy skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skeie skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Smiodden skole 18,8 17,7 18,3 18,0 17,7
St. Svithun skole 17,0 17,0 19,2 17,8 16,9
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 13,0 11,2 7,7 7,0 9,3
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 7,3 7,0 8,0 11,1 14,8
Storhaug skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sunde skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tasta skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tastarustå skole 15,6 13,9 14,2 14,0 12,9
Tastaveden skole 16,3 17,4 19,3 20,0 18,8
Teinå skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tjensvoll skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ullandhaug skole 14,8 15,9 16,5 17,5 16,8
Vardenes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vassøy skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vaulen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vikevåg skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Våland skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wang Ung Stavanger AS (privat) 22,1 18,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Auglend skole 13,1 15,0 14,4 15,5 15,7
Austbø skole 19,3 18,2 18,4 19,4 21,6
Biss Gausel (privat) 17,2
Biss Sentrum AS (privat) 14,8
Buøy skole 15,3 17,6 20,1 17,2 14,9
Byfjord skole 22,4 20,4 19,6 16,1 16,5
Eiganes skole 15,8 16,2 16,7 13,1 15,8
Finnøy Sentralskule 17,0 15,5 15,7 15,4 15,2
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 9,5 9,9 11,1 10,2 8,7
Gausel skole 18,9 19,8 18,9 16,5 17,6
Gautesete skole 21,9 21,8 22,5 21,9 22,4
Godeset skole 24,4 24,4 19,9 18,3 16,0
Gosen skole 22,9 25,0 18,2 19,1 19,3
Hafrsfjord skole 16,8 17,1 17,9 17,2 16,7
Hinna skole 18,8 18,7 22,2 19,8 19,8
Hundvåg skole 19,2 19,5 19,2 17,0 18,0
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 15,7 13,4 13,9 13,3 16,6
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 9,6 16,3 10,9 8,3 10,8
Jåtten skole 22,8 20,0 19,7 18,2 17,8
Kampen skole 17,2 17,5 16,0 16,6 16,1
Kannik skole 22,7 23,3 22,7 23,0 22,7
Kristen Friskole AS (privat) 8,0 9,5 14,1 14,2 17,6
Kristianslyst skole 21,2 21,9 22,9 21,3 21,5
Kvaleberg skole 18,3 17,6 17,2 19,5 17,0
Kvernevik skole 17,0 16,4 14,9 15,5 15,0
Lassa skole 23,8 21,2 20,9 18,3 18,5
Lenden skole og ressurssenter 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Lunde skole 18,2 19,9 18,5 17,7 12,9
Madlamark skole 18,8 18,8 20,9 17,1 16,9
Madlavoll skole 22,6 23,0 19,4 16,1 18,0
Mosterøy skole 16,6 16,2 15,4 15,8 16,4
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 20,1 9,0 20,0 16,5
Nylund skole 17,7 18,3 17,4 17,4 15,2
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 7,6 9,3 7,3 9,0 4,8
Rennesøy skule 20,0 20,3 18,2 18,3 18,7
Revheim skole 22,6 22,7 20,9 22,3 21,3
Roaldsøy skole 23,7 20,5 18,5 17,5 16,8
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 6,5 6,1 6,0 9,8 8,6
Skeie skole 17,8 18,3 17,3 16,2 16,5
Smiodden skole 20,7 18,7 18,5 18,5 19,9
St. Svithun skole 18,3 18,6 21,7 19,3 19,2
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 13,7 14,5 11,4 10,9 13,9
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 15,4 12,9 13,2 13,3 23,1
Storhaug skole 16,4 19,5 17,4 18,6 12,9
Sunde skole 18,4 16,9 19,1 14,3 14,7
Tasta skole 18,6 18,6 16,4 12,2 16,1
Tastarustå skole 21,1 17,4 21,5 20,5 19,4
Tastaveden skole 18,0 19,3 23,0 23,8 21,5
Teinå skole 19,1 24,1 17,6 16,8 16,9
Tjensvoll skole 23,2 16,3 19,4 19,1 16,6
Ullandhaug skole 15,1 16,4 17,1 20,4 18,5
Vardenes skole 18,8 18,7 18,4 15,0 15,6
Vassøy skole 12,7 12,1 11,0 11,4 11,8
Vaulen skole 20,6 19,1 20,7 17,9 19,7
Vikevåg skule 14,3 12,6 13,0 14,7 14,1
Våland skole 18,4 18,3 18,7 17,3 18,4
Wang Ung Stavanger AS (privat) 28,1 22,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Auglend skole 15,6 15,8
Austbø skole 0,0 0,0
Biss Gausel (privat) 21,0
Biss Sentrum AS (privat) 28,2
Buøy skole 15,7 11,9
Byfjord skole 15,0 15,0
Eiganes skole 11,3 14,7
Finnøy Sentralskule 15,0 14,3
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 6,6 7,5
Gausel skole 14,9 16,7
Gautesete skole 0,0 0,0
Godeset skole 16,9 18,0
Gosen skole 0,0 0,0
Hafrsfjord skole 17,6 15,9
Hinna skole 0,0 0,0
Hundvåg skole 17,0 15,4
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 13,6 16,9
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 7,4 11,3
Jåtten skole 16,7 15,8
Kampen skole 15,3 14,9
Kannik skole 0,0 0,0
Kristen Friskole AS (privat) 13,0 14,4
Kristianslyst skole 0,0 0,0
Kvaleberg skole 17,6 15,0
Kvernevik skole 14,1 14,0
Lassa skole 17,3 17,3
Lenden skole og ressurssenter 0,0 0,0
Lunde skole 0,0 0,0
Madlamark skole 14,4 14,6
Madlavoll skole 15,0 15,4
Mosterøy skole 15,9 18,6
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 31,2 33,3
Nylund skole 17,0 13,6
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 9,0 9,0
Rennesøy skule 0,0 0,0
Revheim skole 0,0 0,0
Roaldsøy skole 15,7 14,4
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 10,4 8,4
Skeie skole 13,7 14,3
Smiodden skole 0,0 0,0
St. Svithun skole 0,0 0,0
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 11,8 9,6
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 9,6 23,6
Storhaug skole 18,6 13,1
Sunde skole 13,7 12,8
Tasta skole 11,5 15,9
Tastarustå skole 0,0 0,0
Tastaveden skole 0,0 0,0
Teinå skole 15,1 14,9
Tjensvoll skole 17,6 15,4
Ullandhaug skole 0,0 0,0
Vardenes skole 15,4 14,1
Vassøy skole 11,0 12,9
Vaulen skole 15,8 18,5
Vikevåg skule 13,8 14,2
Våland skole 16,9 17,5
Wang Ung Stavanger AS (privat) 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Auglend skole 16,0 18,8
Austbø skole 0,0 0,0
Biss Gausel (privat) 26,5
Biss Sentrum AS (privat) 20,4
Buøy skole 19,4 20,0
Byfjord skole 17,5 18,8
Eiganes skole 16,6 17,8
Finnøy Sentralskule 15,5 16,2
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 13,0 9,8
Gausel skole 19,0 19,0
Gautesete skole 19,0 24,7
Godeset skole 20,8 14,2
Gosen skole 0,0 0,0
Hafrsfjord skole 16,7 17,8
Hinna skole 0,0 0,0
Hundvåg skole 16,9 22,7
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 11,8 17,5
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 9,0 7,9
Jåtten skole 20,2 21,0
Kampen skole 18,6 17,9
Kannik skole 0,0 0,0
Kristen Friskole AS (privat) 11,0 18,8
Kristianslyst skole 0,0 0,0
Kvaleberg skole 22,3 20,0
Kvernevik skole 17,3 16,1
Lassa skole 19,9 20,0
Lenden skole og ressurssenter 0,0 0,0
Lunde skole 21,2 0,0
Madlamark skole 20,9 19,7
Madlavoll skole 17,6 22,5
Mosterøy skole 15,6 14,3
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 8,4 11,6
Nylund skole 17,8 18,2
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 1,8
Rennesøy skule 0,0 0,0
Revheim skole 0,0 0,0
Roaldsøy skole 19,3 20,0
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 8,7 9,1
Skeie skole 20,0 19,8
Smiodden skole 0,0 0,0
St. Svithun skole 0,0 0,0
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 12,3 13,9
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 12,1 23,8
Storhaug skole 18,5 12,8
Sunde skole 15,2 17,5
Tasta skole 13,5 16,6
Tastarustå skole 0,0 0,0
Tastaveden skole 0,0 0,0
Teinå skole 19,7 19,8
Tjensvoll skole 21,3 18,6
Ullandhaug skole 0,0 0,0
Vardenes skole 14,6 18,0
Vassøy skole 11,9 10,4
Vaulen skole 22,3 21,8
Vikevåg skule 16,1 14,1
Våland skole 17,8 19,6
Wang Ung Stavanger AS (privat) 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Auglend skole 4,5 2,9
Austbø skole 19,4 21,6
Biss Gausel (privat) 10,5
Biss Sentrum AS (privat) 5,6
Buøy skole 0,0 0,0
Byfjord skole 0,0 0,0
Eiganes skole 0,0 0,0
Finnøy Sentralskule 15,8 15,7
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0
Gausel skole 0,0 0,0
Gautesete skole 22,3 22,2
Godeset skole 0,0 0,0
Gosen skole 19,1 19,3
Hafrsfjord skole 0,0 0,0
Hinna skole 19,8 19,8
Hundvåg skole 0,0 0,0
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 14,4 15,4
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 9,1 15,1
Jåtten skole 0,0 0,0
Kampen skole 0,0 0,0
Kannik skole 23,0 22,7
Kristen Friskole AS (privat) 20,9 20,7
Kristianslyst skole 21,3 21,5
Kvaleberg skole 0,0 0,0
Kvernevik skole 0,0 0,0
Lassa skole 0,0 0,0
Lenden skole og ressurssenter 0,9 0,0
Lunde skole 17,3 12,9
Madlamark skole 0,0 0,0
Madlavoll skole 0,0 0,0
Mosterøy skole 0,0 0,0
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 0,0 6,8
Nylund skole 0,0 0,0
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0
Rennesøy skule 18,3 18,7
Revheim skole 22,4 21,3
Roaldsøy skole 0,0 0,0
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0
Skeie skole 0,0 0,0
Smiodden skole 18,5 19,9
St. Svithun skole 19,3 19,2
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 9,4 18,9
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 26,2 22,1
Storhaug skole 0,0 0,0
Sunde skole 0,0 0,0
Tasta skole 0,0 0,0
Tastarustå skole 20,5 19,4
Tastaveden skole 23,8 21,5
Teinå skole 0,0 0,0
Tjensvoll skole 0,0 0,0
Ullandhaug skole 20,4 18,5
Vardenes skole 0,0 0,0
Vassøy skole 0,0 0,0
Vaulen skole 0,0 0,0
Vikevåg skule 0,0 0,0
Våland skole 0,0 0,0
Wang Ung Stavanger AS (privat) 22,1 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Auglend skole 97,9 99,2 97,8 95,3 98,0
Austbø skole 96,5 98,5 100,0 100,0 100,0
Biss Gausel (privat) 60,1
Biss Sentrum AS (privat) 73,3
Buøy skole 93,5 98,4 99,2 100,0 100,0
Byfjord skole 100,0 96,2 95,1 89,1 100,0
Eiganes skole 97,4 94,8 98,6 100,0 100,0
Finnøy Sentralskule 91,2 91,5 94,3 94,3 94,4
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 87,1 71,1 87,6 100,0 80,2
Gausel skole 100,0 98,9 97,1 92,8 97,1
Gautesete skole 99,3 97,6 91,2 87,7 90,7
Godeset skole 100,0 97,7 97,1 100,0 100,0
Gosen skole 93,5 93,0 100,0 98,3 98,7
Hafrsfjord skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hinna skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hundvåg skole 100,0 100,0 100,0 93,6 100,0
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 81,1 79,7 82,1 79,9 77,5
Jåtten skole 96,8 98,2 91,5 95,0 91,8
Kampen skole 100,0 98,3 92,4 92,7 93,2
Kannik skole 100,0 92,7 94,3 97,3 97,4
Kristen Friskole AS (privat) 88,5 88,0 86,2 93,1 89,9
Kristianslyst skole 97,7 97,1 100,0 98,7 96,3
Kvaleberg skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kvernevik skole 97,2 94,1 94,4 93,8 96,8
Lassa skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lenden skole og ressurssenter 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lunde skole 100,0 90,4 97,4 91,5 91,9
Madlamark skole 100,0 94,6 100,0 82,2 92,5
Madlavoll skole 94,6 97,7 100,0 98,9 100,0
Mosterøy skole 97,1 92,6 92,7 87,7 82,4
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 96,2 100,0 31,6 69,6
Nylund skole 89,4 84,4 83,2 87,1 81,9
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 52,4 78,7 86,2 67,3 70,8
Rennesøy skule 97,1 100,0 98,7 97,6 94,6
Revheim skole 100,0 93,2 91,1 93,0 94,9
Roaldsøy skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 80,7 83,1 84,3 64,6 91,7
Skeie skole 90,6 79,9 84,5 82,9 89,9
Smiodden skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
St. Svithun skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 70,4 85,4 74,5 72,3 82,0
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 94,1 94,9 79,0 97,3 93,2
Storhaug skole 90,6 92,1 97,4 85,7 83,9
Sunde skole 93,5 94,0 97,6 96,5 95,1
Tasta skole 96,0 96,0 99,7 100,0 100,0
Tastarustå skole 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6
Tastaveden skole 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
Teinå skole 99,6 99,1 100,0 100,0 100,0
Tjensvoll skole 100,0 96,0 97,3 88,6 87,1
Ullandhaug skole 100,0 100,0 96,5 100,0 100,0
Vardenes skole 99,9 100,0 90,3 82,1 91,6
Vassøy skole 100,0 97,4 83,4 88,1 83,1
Vaulen skole 91,5 97,2 94,9 88,8 86,7
Vikevåg skule 100,0 93,9 97,8 94,4 96,9
Våland skole 100,0 100,0 100,0 94,6 96,1
Wang Ung Stavanger AS (privat) 100,0 100,0 65,2
Lærertimer som gis til undervisning
Auglend skole 32 898 29 619 29 666 31 799 25 429
Austbø skole 18 687 19 149 17 935 15 847 14 144
Biss Gausel (privat) 19 343
Biss Sentrum AS (privat) 6 398
Buøy skole 7 951 6 954 6 727 8 280 8 191
Byfjord skole 14 440 17 468 18 022 20 255 18 536
Eiganes skole 23 104 23 454 26 293 28 417 29 547
Finnøy Sentralskule 19 700 21 996 21 345 20 627 21 534
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 3 533 3 407 2 995 3 106 3 306
Gausel skole 21 318 21 271 24 424 28 291 25 589
Gautesete skole 20 434 21 078 19 808 18 429 18 767
Godeset skole 13 280 16 645 12 642 16 341 17 792
Gosen skole 25 359 25 183 30 400 27 630 29 469
Hafrsfjord skole 15 561 14 165 15 233 14 426 15 188
Hinna skole 15 907 14 946 14 343 16 234 17 385
Hundvåg skole 19 342 18 449 19 114 20 889 19 190
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 26 051 26 051 23 019 25 254 25 146
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 38 103 42 229 39 689 41 922 41 519
Jåtten skole 22 917 24 473 25 849 29 541 28 841
Kampen skole 16 774 16 700 19 095 18 146 20 739
Kannik skole 21 592 22 957 22 843 24 334 25 230
Kristen Friskole AS (privat) 4 968 7 894 7 448 7 656 7 904
Kristianslyst skole 17 005 16 986 17 199 19 382 17 956
Kvaleberg skole 18 275 18 557 18 350 16 837 17 672
Kvernevik skole 20 720 23 010 24 763 25 323 26 320
Lassa skole 14 335 14 706 15 732 17 100 15 988
Lenden skole og ressurssenter 6 346 5 117 4 847 4 592 6 390
Lunde skole 19 072 14 588 15 524 15 028 19 719
Madlamark skole 22 491 23 224 24 572 26 692 27 690
Madlavoll skole 25 643 24 770 28 263 34 016 31 392
Mosterøy skole 11 600 13 026 14 365 14 336 13 282
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 957 2 600 2 519 3 876
Nylund skole 23 355 25 866 27 112 27 850 30 994
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 2 039 1 810 2 908 1 743 3 811
Rennesøy skule 17 501 11 986 13 045 13 195 13 736
Revheim skole 13 067 13 504 13 393 14 128 13 430
Roaldsøy skole 5 760 5 729 5 529 6 584 6 385
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 3 050 3 320 2 907 2 125 2 394
Skeie skole 17 024 22 080 24 944 25 323 23 636
Smiodden skole 11 191 11 533 11 555 10 033 10 169
St. Svithun skole 15 035 15 199 14 991 16 986 19 124
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 10 080 8 961 11 704 12 256 9 995
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 18 869 18 628 17 300 16 936 13 177
Storhaug skole 15 806 14 710 16 742 17 101 22 981
Sunde skole 22 857 25 480 22 729 27 761 27 121
Tasta skole 18 710 17 807 19 726 18 905 19 609
Tastarustå skole 18 656 20 220 20 407 20 096 22 287
Tastaveden skole 16 430 16 436 15 503 14 506 15 600
Teinå skole 13 394 12 199 14 620 16 502 17 129
Tjensvoll skole 15 094 20 163 20 899 20 286 22 253
Ullandhaug skole 15 447 15 326 15 069 12 616 14 394
Vardenes skole 13 015 13 124 13 452 16 549 16 339
Vassøy skole 5 507 5 473 4 987 5 273 5 045
Vaulen skole 22 397 26 469 26 828 31 521 28 994
Vikevåg skule 10 018 20 586 20 245 19 329 18 609
Våland skole 22 017 23 649 23 940 26 277 24 130
Wang Ung Stavanger AS (privat) 3 876 7 635 11 065
Undervisningstimer totalt per elev
Auglend skole 67 58 60 65 53
Austbø skole 49 51 51 48 46
Biss Gausel (privat) 56
Biss Sentrum AS (privat) 64
Buøy skole 51 47 44 52 54
Byfjord skole 36 42 43 50 47
Eiganes skole 61 59 60 61 60
Finnøy Sentralskule 58 64 62 62 64
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 88 85 79 84 107
Gausel skole 47 46 47 54 51
Gautesete skole 43 43 45 46 46
Godeset skole 45 56 43 47 51
Gosen skole 70 67 85 75 78
Hafrsfjord skole 48 45 47 47 49
Hinna skole 57 54 49 57 58
Hundvåg skole 43 42 42 48 44
International School Of Stavanger - Avd Undervisning (privat) 64 75 72 75 60
Johannes Læringssenter - Flerspråklige Barn 198 192 272 262 268
Jåtten skole 39 40 41 45 46
Kampen skole 46 46 51 47 49
Kannik skole 42 42 44 44 46
Kristen Friskole AS (privat) 124 116 77 67 53
Kristianslyst skole 45 44 42 48 44
Kvaleberg skole 51 52 51 45 49
Kvernevik skole 46 51 53 52 56
Lassa skole 37 41 43 46 43
Lenden skole og ressurssenter 1 269 640 808 918 799
Lunde skole 56 55 63 63 86
Madlamark skole 64 64 64 72 76
Madlavoll skole 72 65 74 86 80
Mosterøy skole 50 51 57 55 53
Møllehagen Skolesenter - Grunnskole og videregående skole
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat) 42 104 68 70
Nylund skole 48 50 49 50 55
Ombo oppvekstsenter - Avdeling skule 127 113 182 145 191
Rennesøy skule 49 54 60 60 57
Revheim skole 44 45 44 46 45
Roaldsøy skole 42 45 48 56 57
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule 139 128 126 82 89
Skeie skole 46 50 55 56 51
Smiodden skole 46 49 48 48 50
St. Svithun skole 51 51 45 49 52
Stavanger Kristne grunnskole (privat) 76 78 92 94 93
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat) 90 92 91 91 68
Storhaug skole 48 41 48 46 64
Sunde skole 43 48 44 56 57
Tasta skole 61 57 64 63 62
Tastarustå skole 56 63 62 63 68
Tastaveden skole 54 50 45 44 47
Teinå skole 43 37 47 48 48
Tjensvoll skole 39 50 50 48 52
Ullandhaug skole 59 56 53 50 52
Vardenes skole 45 43 43 54 53
Vassøy skole 62 68 71 75 70
Vaulen skole 39 44 42 48 43
Vikevåg skule 56 67 66 61 60
Våland skole 44 45 44 48 44
Wang Ung Stavanger AS (privat) 45 53 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no