Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerkreim kommune 49,5 45,6 45,3 44,6 42,2
Bokn kommune 14,7 15,7 16,7 14,7 11,9
Eigersund kommune 180,0 180,2 175,7 165,3 166,6
Finnøy kommune (utgått) 42,9 46,0 46,7 42,8 48,3
Forsand kommune (utgått) 24,0 23,4 21,3 21,4 21,3
Gjesdal kommune 146,5 148,8 150,0 152,5 151,7
Haugesund kommune 365,1 362,8 361,3 370,5 382,1
Hjelmeland kommune 43,7 45,5 42,6 44,9 44,7
Hå kommune 235,2 241,2 242,1 233,1 229,8
Karmøy kommune 480,1 491,0 486,0 497,3 489,7
Klepp kommune 258,6 269,9 260,2 253,9 266,7
Kvitsøy kommune 9,2 10,6 10,2 10,3 10,2
Lund kommune 47,3 49,7 51,9 51,5 55,5
Randaberg kommune 146,3 150,9 152,3 137,1 141,5
Rennesøy kommune (utgått) 62,2 70,4 77,1 74,3 71,0
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 827,8 795,2 847,4 895,2 953,2
Sauda kommune 58,1 59,9 59,9 61,8 63,2
Sokndal kommune 42,7 43,8 47,4 48,0 46,7
Sola kommune 323,6 322,3 312,6 339,4 332,8
Stavanger kommune 1 204,0 1 253,3 1 277,4 1 340,7 1 346,7
Strand kommune 149,2 170,0 152,6 150,7 151,2
Suldal kommune 60,0 60,8 60,9 60,2 59,5
Time kommune 219,0 214,7 223,6 221,7 230,6
Tysvær kommune 153,6 157,4 155,5 160,4 158,1
Utsira kommune 4,5 5,2 7,1 5,2 6,0
Vindafjord kommune 116,0 117,9 116,0 114,4 111,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerkreim kommune 9,3 10,8 10,8 11,0 11,0
Bokn kommune 9,1 8,8 8,3 9,0 9,8
Eigersund kommune 11,4 11,4 11,5 12,0 11,6
Finnøy kommune (utgått) 10,6 10,0 10,0 10,6 9,6
Forsand kommune (utgått) 10,9 9,9 9,9 10,2 9,3
Gjesdal kommune 12,5 12,7 12,7 12,5 12,8
Haugesund kommune 13,3 13,2 13,2 13,0 12,3
Hjelmeland kommune 10,0 9,5 9,6 9,1 8,5
Hå kommune 11,8 11,6 11,7 12,9 13,0
Karmøy kommune 12,3 12,2 12,5 12,1 12,2
Klepp kommune 11,6 11,1 11,5 12,0 11,3
Kvitsøy kommune 10,9 8,2 8,1 7,1 7,0
Lund kommune 10,5 9,4 9,9 9,9 9,3
Randaberg kommune 11,9 11,5 11,5 12,4 12,3
Rennesøy kommune (utgått) 14,0 12,4 11,7 12,1 12,5
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 13,1 13,8 13,3 12,8 11,9
Sauda kommune 9,9 11,0 10,5 10,4 10,3
Sokndal kommune 11,6 11,5 10,5 10,5 10,8
Sola kommune 11,6 12,0 12,6 11,4 11,8
Stavanger kommune 13,9 13,8 13,5 12,9 12,8
Strand kommune 13,4 12,8 12,7 12,7 12,6
Suldal kommune 9,6 9,2 9,4 9,3 9,3
Time kommune 13,3 13,8 13,1 13,3 12,7
Tysvær kommune 12,6 12,1 11,9 11,7 11,5
Utsira kommune 6,0 5,3 4,0 4,5 4,1
Vindafjord kommune 10,8 10,5 10,3 10,7 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 6 6 5 8 7
Bokn kommune 3 4 3 2 2
Eigersund kommune 34 40 41 35 38
Finnøy kommune (utgått) 7 10 9 9 10
Forsand kommune (utgått) 6 7 8 9 9
Gjesdal kommune 28 27 36 33 32
Haugesund kommune 66 68 77 80 71
Hjelmeland kommune 7 6 5 6 8
Hå kommune 47 49 46 42 46
Karmøy kommune 65 73 88 91 82
Klepp kommune 36 35 37 42 37
Kvitsøy kommune 1 2 2 1 1
Lund kommune 7 8 10 10 10
Randaberg kommune 8 11 11 10 12
Rennesøy kommune (utgått) 9 12 12 15 15
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 131 126 147 156 154
Sauda kommune 6 8 8 9 8
Sokndal kommune 5 5 5 5 6
Sola kommune 35 37 38 33 35
Stavanger kommune 197 218 224 228 216
Strand kommune 41 37 36 33 37
Suldal kommune 7 8 9 6 8
Time kommune 26 32 30 35 33
Tysvær kommune 27 27 23 21 24
Utsira kommune 1 1 1 1 1
Vindafjord kommune 20 18 16 16 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 76,7 75,9 81,8 51,9 63,9
Bokn kommune 48,2 30,2 38,2 49,5 41,7
Eigersund kommune 53,5 45,4 43,6 51,9 46,3
Finnøy kommune (utgått) 56,3 43,6 47,2 45,5 40,1
Forsand kommune (utgått) 34,8 29,6 24,7 19,7 17,6
Gjesdal kommune 58,9 63,4 47,6 51,7 56,1
Haugesund kommune 65,1 62,9 55,3 53,1 59,5
Hjelmeland kommune 54,3 62,8 74,9 64,6 42,6
Hå kommune 52,9 51,8 55,4 62,7 57,8
Karmøy kommune 80,8 72,6 61,0 58,6 64,8
Klepp kommune 76,4 77,0 73,9 66,1 74,0
Kvitsøy kommune 103,7 46,8 36,0 60,4 59,2
Lund kommune 64,9 55,4 47,6 42,7 46,3
Randaberg kommune 190,1 133,8 142,1 148,9 126,9
Rennesøy kommune (utgått) 85,4 65,3 65,6 51,5 54,6
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 72,7 77,9 67,9 65,1 65,9
Sauda kommune 85,0 74,3 71,4 67,5 74,9
Sokndal kommune 86,8 96,6 81,7 83,3 70,9
Sola kommune 97,4 94,8 93,3 106,0 102,4
Stavanger kommune 75,3 69,2 67,9 67,1 71,2
Strand kommune 42,1 46,2 46,1 51,1 45,2
Suldal kommune 75,5 65,1 57,3 90,2 65,7
Time kommune 94,2 78,5 84,6 74,5 80,0
Tysvær kommune 61,3 61,3 73,0 78,2 68,6
Utsira kommune 24,0 25,0 25,0 21,0 19,3
Vindafjord kommune 55,0 61,0 67,6 70,5 75,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerkreim kommune 11,1 12,5 11,9 19,0 15,6
Bokn kommune 17,0 24,7 17,5 14,7 19,2
Eigersund kommune 19,1 22,4 23,5 21,0 23,1
Finnøy kommune (utgått) 17,3 21,4 19,1 21,0 21,4
Forsand kommune (utgått) 23,3 28,5 36,4 42,7 43,1
Gjesdal kommune 19,1 18,2 23,9 21,9 20,9
Haugesund kommune 18,0 18,7 21,3 21,7 18,6
Hjelmeland kommune 16,6 13,2 11,3 12,4 17,5
Hå kommune 20,2 20,2 19,1 17,9 19,9
Karmøy kommune 13,6 15,0 18,2 18,3 16,7
Klepp kommune 13,8 13,1 14,1 16,4 13,9
Kvitsøy kommune 8,9 15,0 19,7 10,3 10,1
Lund kommune 14,6 15,3 18,3 20,2 17,7
Randaberg kommune 5,3 7,4 6,9 7,4 8,5
Rennesøy kommune (utgått) 14,5 17,1 15,4 20,8 20,7
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 15,8 15,8 17,3 17,4 16,2
Sauda kommune 11,0 13,5 13,5 14,1 12,5
Sokndal kommune 11,7 10,6 11,5 11,4 13,7
Sola kommune 10,7 11,4 12,2 9,9 10,5
Stavanger kommune 16,3 17,4 17,6 17,0 16,0
Strand kommune 27,8 21,8 23,9 21,8 24,5
Suldal kommune 11,6 12,8 14,7 9,4 13,1
Time kommune 12,1 15,0 13,5 15,6 14,1
Tysvær kommune 17,4 17,5 14,6 13,3 14,9
Utsira kommune 22,1 19,3 14,0 19,1 18,2
Vindafjord kommune 17,5 15,5 14,1 13,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerkreim kommune 10,9 12,1 11,9 12,1 11,7
Bokn kommune 11,8 10,1 8,8 10,5 12,6
Eigersund kommune 12,1 12,2 12,2 13,0 12,3
Finnøy kommune (utgått) 10,2 10,0 10,1 11,1 9,9
Forsand kommune (utgått) 11,6 10,9 10,7 11,4 11,5
Gjesdal kommune 12,8 13,3 14,0 13,8 13,9
Haugesund kommune 14,6 14,4 14,0 13,9 13,0
Hjelmeland kommune 10,6 9,9 9,6 8,8 8,5
Hå kommune 12,4 12,8 13,1 14,7 14,4
Karmøy kommune 13,3 13,0 13,1 12,6 12,5
Klepp kommune 13,0 12,7 12,0 12,5 12,1
Kvitsøy kommune 12,8 10,4 9,4 8,9 8,1
Lund kommune 11,1 10,4 10,6 10,4 9,2
Randaberg kommune 12,5 12,4 12,3 13,3 13,4
Rennesøy kommune (utgått) 14,4 12,4 12,0 12,8 13,1
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 14,1 15,0 14,1 13,5 12,8
Sauda kommune 10,4 11,3 11,0 10,8 10,9
Sokndal kommune 12,3 13,3 12,1 11,9 11,5
Sola kommune 11,6 12,2 12,9 11,5 12,1
Stavanger kommune 15,0 14,8 14,5 13,5 13,6
Strand kommune 14,5 14,0 13,6 13,7 13,5
Suldal kommune 9,3 9,0 9,4 8,9 9,2
Time kommune 14,2 14,4 13,7 14,1 13,7
Tysvær kommune 13,7 13,1 12,3 12,7 11,9
Utsira kommune 6,5 5,2 3,8 5,8 5,6
Vindafjord kommune 11,1 10,8 10,8 10,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 9,2 11,8 12,4 13,6 13,4
Bokn kommune 8,1 9,8 10,3 10,1 9,9
Eigersund kommune 13,6 13,3 14,4 13,7 13,8
Finnøy kommune (utgått) 15,1 13,3 12,6 12,2 11,8
Forsand kommune (utgått) 12,8 11,4 11,5 11,1 8,0
Gjesdal kommune 15,6 15,6 13,6 13,3 14,2
Haugesund kommune 15,3 15,8 16,4 16,1 15,6
Hjelmeland kommune 12,1 11,5 12,6 13,2 11,6
Hå kommune 13,4 12,2 11,7 12,3 13,3
Karmøy kommune 13,9 14,2 15,0 14,6 15,4
Klepp kommune 12,0 11,3 13,7 14,8 13,0
Kvitsøy kommune 11,5 7,2 8,8 6,6 7,6
Lund kommune 12,5 9,8 11,3 11,7 12,8
Randaberg kommune 14,5 13,5 13,4 14,7 14,1
Rennesøy kommune (utgått) 17,5 16,5 14,6 14,7 15,6
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 14,5 15,3 15,4 15,3 13,6
Sauda kommune 12,1 13,8 12,8 13,1 12,6
Sokndal kommune 13,1 11,2 9,8 10,6 13,0
Sola kommune 15,4 15,1 16,3 15,0 14,8
Stavanger kommune 16,0 16,1 15,8 15,7 15,1
Strand kommune 14,9 14,2 14,8 14,5 14,5
Suldal kommune 13,6 13,7 12,8 14,2 14,3
Time kommune 15,2 16,2 15,7 15,4 14,1
Tysvær kommune 14,2 14,0 15,4 13,0 14,7
Utsira kommune 7,0 8,0 6,1 4,6 2,7
Vindafjord kommune 13,8 13,5 12,9 14,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerkreim kommune 12,3 15,4 15,1 18,1 15,0
Bokn kommune 12,8 12,4 10,4 11,9 14,0
Eigersund kommune 17,0 16,3 17,3 16,4 15,2
Finnøy kommune (utgått) 14,3 13,3 13,5 14,0 12,7
Forsand kommune (utgått) 14,7 14,4 14,5 20,0 13,5
Gjesdal kommune 15,3 16,8 17,7 16,7 17,0
Haugesund kommune 18,9 19,1 19,2 18,9 17,0
Hjelmeland kommune 14,4 12,8 12,9 13,7 12,1
Hå kommune 15,3 15,3 15,2 16,8 16,5
Karmøy kommune 16,6 16,3 16,9 16,5 16,0
Klepp kommune 15,0 14,3 14,8 16,3 14,8
Kvitsøy kommune 17,6 9,7 9,5 8,3 8,2
Lund kommune 13,5 12,2 12,6 13,0 12,9
Randaberg kommune 17,6 17,2 17,2 18,3 17,6
Rennesøy kommune (utgått) 17,5 15,6 15,1 16,0 16,1
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 17,8 18,5 17,6 17,8 16,1
Sauda kommune 15,5 16,5 14,4 14,6 13,3
Sokndal kommune 16,3 16,1 16,2 15,4 16,3
Sola kommune 15,1 15,6 17,2 15,6 15,7
Stavanger kommune 19,0 19,0 18,8 17,4 17,4
Strand kommune 17,9 16,7 16,5 16,3 15,7
Suldal kommune 13,5 14,3 13,1 13,0 13,4
Time kommune 18,0 18,5 17,7 17,9 15,9
Tysvær kommune 16,1 16,2 16,0 15,6 15,5
Utsira kommune 7,8 7,8 5,3 6,0 4,9
Vindafjord kommune 14,6 14,5 13,6 13,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerkreim kommune 13,0 12,7
Bokn kommune 10,1 14,5
Eigersund kommune 14,2 14,0
Finnøy kommune (utgått) 13,0 12,2
Forsand kommune (utgått) 16,0 13,1
Gjesdal kommune 15,5 15,5
Haugesund kommune 16,8 14,5
Hjelmeland kommune 12,2 10,9
Hå kommune 14,9 14,9
Karmøy kommune 14,6 14,2
Klepp kommune 13,6 12,5
Kvitsøy kommune 9,0 5,9
Lund kommune 13,1 12,8
Randaberg kommune 16,8 15,6
Rennesøy kommune (utgått) 14,7 15,9
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 15,7 14,0
Sauda kommune 12,7 12,0
Sokndal kommune 13,3 12,5
Sola kommune 13,6 14,4
Stavanger kommune 15,2 15,2
Strand kommune 13,9 13,9
Suldal kommune 10,0 11,0
Time kommune 16,4 13,5
Tysvær kommune 15,5 13,3
Utsira kommune 6,6 6,5
Vindafjord kommune 12,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerkreim kommune 20,7 16,5
Bokn kommune 15,4 17,6
Eigersund kommune 18,5 15,1
Finnøy kommune (utgått) 14,2 11,6
Forsand kommune (utgått) 35,6 17,4
Gjesdal kommune 18,2 18,5
Haugesund kommune 19,8 18,2
Hjelmeland kommune 12,0 11,4
Hå kommune 19,6 18,8
Karmøy kommune 17,0 15,8
Klepp kommune 15,5 16,4
Kvitsøy kommune 8,9 10,5
Lund kommune 12,5 10,2
Randaberg kommune 19,0 19,4
Rennesøy kommune (utgått) 15,9 14,2
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 18,5 17,9
Sauda kommune 15,3 13,5
Sokndal kommune 18,7 19,5
Sola kommune 14,6 15,4
Stavanger kommune 18,1 18,4
Strand kommune 17,9 16,2
Suldal kommune 11,7 12,4
Time kommune 18,6 18,7
Tysvær kommune 15,6 16,4
Utsira kommune 5,0 4,0
Vindafjord kommune 12,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 26,4 16,7
Bokn kommune 11,4 11,6
Eigersund kommune 17,9 16,8
Finnøy kommune (utgått) 15,8 15,7
Forsand kommune (utgått) 19,5 10,8
Gjesdal kommune 17,3 18,1
Haugesund kommune 20,8 19,2
Hjelmeland kommune 17,7 14,4
Hå kommune 17,5 16,8
Karmøy kommune 18,8 19,4
Klepp kommune 22,8 16,6
Kvitsøy kommune 7,4 8,5
Lund kommune 13,5 16,4
Randaberg kommune 19,5 18,8
Rennesøy kommune (utgått) 18,3 18,7
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 20,4 17,7
Sauda kommune 16,9 14,9
Sokndal kommune 15,5 18,8
Sola kommune 20,7 18,0
Stavanger kommune 20,2 19,8
Strand kommune 18,6 17,8
Suldal kommune 24,2 20,6
Time kommune 19,6 17,1
Tysvær kommune 15,9 17,9
Utsira kommune 6,2 3,2
Vindafjord kommune 17,3 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerkreim kommune 92,0 94,8 95,1 97,9 100,0
Bokn kommune 73,6 84,4 94,2 96,9 100,0
Eigersund kommune 95,4 92,9 93,5 97,6 98,7
Finnøy kommune (utgått) 86,7 87,6 91,9 90,9 89,8
Forsand kommune (utgått) 82,5 85,8 81,0 84,7 100,0
Gjesdal kommune 95,3 95,3 97,1 97,0 97,4
Haugesund kommune 98,5 97,9 98,7 99,0 99,0
Hjelmeland kommune 92,8 94,3 92,7 82,5 86,5
Hå kommune 90,8 91,4 94,6 92,0 92,9
Karmøy kommune 98,6 97,1 98,1 96,9 97,5
Klepp kommune 95,1 95,6 94,6 97,0 96,1
Kvitsøy kommune 94,7 86,6 68,9 65,0 63,6
Lund kommune 93,7 89,3 91,3 94,0 94,1
Randaberg kommune 99,1 97,6 96,7 97,1 98,4
Rennesøy kommune (utgått) 97,8 95,1 96,5 93,3 92,0
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 93,6 96,0 94,5 93,2 93,7
Sauda kommune 96,9 96,4 97,0 93,0 95,8
Sokndal kommune 86,3 87,0 88,6 85,2 97,6
Sola kommune 97,2 96,4 97,3 95,4 93,9
Stavanger kommune 96,8 95,4 95,8 93,7 94,6
Strand kommune 96,1 92,6 96,6 91,3 94,1
Suldal kommune 99,6 89,2 91,3 88,9 95,9
Time kommune 96,5 95,5 94,6 94,8 95,6
Tysvær kommune 99,6 99,9 99,3 98,0 98,1
Utsira kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 90,6
Vindafjord kommune 94,5 94,7 95,7 97,5 98,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerkreim kommune 32 243 28 495 28 855 28 408 27 284
Bokn kommune 9 389 9 349 9 555 8 371 6 768
Eigersund kommune 115 125 115 101 112 054 107 752 109 839
Finnøy kommune (utgått) 28 322 30 533 30 155 27 601 31 045
Forsand kommune (utgått) 12 682 14 093 13 766 12 471 12 351
Gjesdal kommune 93 750 96 166 96 275 99 123 99 184
Haugesund kommune 229 134 229 185 230 534 233 356 244 671
Hjelmeland kommune 27 919 28 280 26 813 28 363 28 022
Hå kommune 152 166 155 814 156 358 145 930 145 309
Karmøy kommune 304 996 313 028 308 474 316 891 312 492
Klepp kommune 166 320 173 452 168 875 163 606 172 298
Kvitsøy kommune 5 416 6 353 6 277 6 310 6 165
Lund kommune 30 223 31 992 32 608 32 206 34 909
Randaberg kommune 88 399 92 050 93 210 86 462 88 825
Rennesøy kommune (utgått) 39 119 45 598 47 655 46 860 45 627
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 517 948 506 209 537 564 565 185 608 283
Sauda kommune 39 092 39 320 39 346 40 274 40 764
Sokndal kommune 26 830 27 606 30 391 30 838 29 980
Sola kommune 208 892 208 359 201 905 222 572 217 563
Stavanger kommune 756 316 780 665 803 759 848 048 858 303
Strand kommune 92 702 94 886 94 177 94 253 94 812
Suldal kommune 39 551 39 467 39 535 39 519 39 459
Time kommune 133 388 131 869 139 163 138 125 146 551
Tysvær kommune 92 794 99 331 99 345 102 378 100 150
Utsira kommune 2 850 3 346 4 481 3 268 3 648
Vindafjord kommune 73 944 76 033 75 996 74 551 72 155
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerkreim kommune 76 66 66 65 65
Bokn kommune 78 80 85 78 71
Eigersund kommune 63 63 62 60 62
Finnøy kommune (utgått) 68 71 72 67 75
Forsand kommune (utgått) 65 71 72 69 76
Gjesdal kommune 57 56 56 57 56
Haugesund kommune 54 54 54 55 58
Hjelmeland kommune 71 75 75 79 84
Hå kommune 61 62 61 56 55
Karmøy kommune 58 59 57 59 59
Klepp kommune 61 64 62 59 63
Kvitsøy kommune 64 86 87 99 101
Lund kommune 68 76 72 72 77
Randaberg kommune 60 62 62 57 58
Rennesøy kommune (utgått) 51 58 61 59 57
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 55 52 54 56 60
Sauda kommune 72 66 68 68 69
Sokndal kommune 62 62 68 68 66
Sola kommune 62 60 57 63 61
Stavanger kommune 51 52 53 55 56
Strand kommune 53 55 56 56 57
Suldal kommune 75 78 77 78 77
Time kommune 53 52 55 54 56
Tysvær kommune 57 59 60 61 62
Utsira kommune 119 134 179 156 174
Vindafjord kommune 66 68 69 67 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no