Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 204,0 1 253,3 1 277,4 1 340,7 1 346,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,8 13,5 12,9 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 197 218 224 228 216
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,3 69,2 67,9 67,1 71,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 17,4 17,6 17,0 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,8 14,5 13,5 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,1 15,8 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,0 18,8 17,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 95,4 95,8 93,7 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 756 316 780 665 803 759 848 048 858 303
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 53 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no