Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1 454,9 1 359,4 1 395,1 1 436,7 1 508,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,4 13,4 13,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 209 212 236 243 251
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,4 75,4 68,9 67,8 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 15,6 16,9 16,9 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,7 14,8 14,1 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 15,2 15,3 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,2 18,5 17,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,6 95,5 95,4 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 901 179 854 310 865 222 909 822 966 328
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 53 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no