Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stavang skule
6944 STAVANG
Org.nr 975271900
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 2,5 2,8 2,6 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,1 8,7 7,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,2 100,0 76,7 23,2 79,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,3 6,7 10,7 31,1 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 7,2 8,9 7,8 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 8,4 9,8 8,9 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 75,7 72,2 78,7 85,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 730 1 779 1 955 1 811 1 802
Undervisningstimer totalt per elev 102 105 85 95 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no