Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stav skole
Øvre Ryensvei 46
2013 SKJETTEN
Org.nr 974555778
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,8 39,2 37,4 35,4 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3 10,8 12,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1 082,4 1 333,3 572,3 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,9 0,7 1,7 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,7 14,6 16,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 17,2 15,1 19,1 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 97,1 95,2 90,5 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 21 945 22 993 22 494 20 615 20 330
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 60 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no