Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Statped Oslo - Avd skole
Skådalsveien 33a
0781 OSLO
Org.nr 974797100
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Kunnskapsdepartementet
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 15,8 15,2 16,6 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,9 0,8 1,0 1,0 0,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 189 9 310 8 683 8 569 6 184
Undervisningstimer totalt per elev 1 024 1 034 1 085 1 224 1 237
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no