Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Statped Oslo - Avd skole
Skådalsveien 33a
0781 OSLO
Org.nr 974797100
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Kunnskapsdepartementet
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 15,2 16,6 7,7 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 0,7 0,7 0,5 0,8 1,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 0,9 0,8 0,8 1,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,4 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 50,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 310 8 683 8 569 6 184 3 420
Undervisningstimer totalt per elev 1 034 1 085 1 224 1 237 684
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no