Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Statland skole
Nord-Statland
7777 NORD-STATLAND
Org.nr 974565099
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namdalseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 4,9 4,9 5,0 4,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 6,0 5,7 4,9 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 660,0 0,0 0,0 0,0 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,9 0,0 0,0 0,0 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 5,9 5,9 5,4 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 7,9 7,3 6,0 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 7,3 7,5 6,4 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 88,2 70,8 71,2 63,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 401 3 027 3 221 3 120 2 530
Undervisningstimer totalt per elev 103 116 124 142 120
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no