Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stathelle barneskole
Kjellestadbakken 36
3960 STATHELLE
Org.nr 875278312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 30,0 33,4 35,5 33,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,1 13,6 12,9 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,6 68,4 69,5 69,6 58,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 20,2 17,8 16,6 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,1 13,8 13,0 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,6 18,2 18,3 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 100,0 96,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 895 20 296 22 510 23 580 20 818
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 55 58 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no