Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stasjonsfjellet skole
Stigenga 310
0979 OSLO
Org.nr 974590646
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 25,7 21,8 24,8 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 14,5 16,7 14,5 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 235,2 271,7 206,3 206,9 195,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 4,7 7,3 6,4 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,6 19,7 22,7 19,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,2 21,9 26,0 22,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,4 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 89,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 170 14 778 12 854 14 838 17 157
Undervisningstimer totalt per elev 41 45 39 45 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no