Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stasjonsfjellet skole
Stigenga 310
0979 OSLO
Org.nr 974590646
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 22,9 25,7 21,8 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,8 14,5 16,7 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 996,7 235,2 271,7 206,3 206,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,3 5,5 4,7 7,3 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,7 21,6 19,7 22,7 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,9 24,2 21,9 26,0 22,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 89,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 600 12 170 14 778 12 854 14 838
Undervisningstimer totalt per elev 42 41 45 39 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no