Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stanghelle skule
Brekkjen 23
5724 STANGHELLE
Org.nr 975286304
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,6 6,6 15,5 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,1 16,2 12,9 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 102,6 24,5 37,1 48,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 11,9 57,8 32,3 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,1 16,0 13,3 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,9 18,6 15,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 91,9 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 791 4 204 4 256 10 650 10 139
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 46 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no