Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stanghelle skule
Brekkjen 23
5724 STANGHELLE
Org.nr 975286304
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,4 6,6 6,6 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 13,9 14,1 16,2 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,9 42,5 102,6 24,5 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 26,1 11,9 57,8 32,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 14,0 14,1 16,0 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 16,4 16,9 18,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 831 3 791 4 204 4 256 10 650
Undervisningstimer totalt per elev 68 53 53 46 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no