Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stangeland ungdomsskole
Favnamyrvegen 80
4250 KOPERVIK
Org.nr 875290282
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 30,5 31,2 36,2 37,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,4 11,1 10,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 320,2 114,5 137,5 132,7 98,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 9,1 7,4 6,9 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 15,1 14,8 13,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,8 17,7 17,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 685 18 237 18 844 20 881 22 537
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 59 63 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no