Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stangeland skole
Solaveien 84
4316 SANDNES
Org.nr 974610752
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,2 29,1 42,0 39,3 40,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 19,7 14,4 15,8 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 12 12 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,1 68,3 45,8 46,6 71,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 26,4 28,6 29,9 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 19,7 14,5 16,0 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 22,1 16,7 17,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 832 19 665 28 320 25 580 25 724
Undervisningstimer totalt per elev 43 38 51 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no