Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stange ungdomsskole
Kongsvegen 12
2335 STANGE
Org.nr 975270920
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 22,3 21,8 20,7 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,5 9,6 10,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,4 104,1 146,7 147,1 137,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 8,8 5,6 5,8 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 14,1 12,7 13,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 18,5 14,6 15,8 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 98,1 99,3 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 701 12 752 12 283 11 444 10 558
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 69 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no