Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stange skole
Krabyskogvegen 644
2848 SKREIA
Org.nr 975274098
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 17,6 18,2 14,8 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,3 10,1 12,8 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 61,5 68,3 75,6 62,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 15,7 13,8 15,2 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,3 10,2 12,8 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,5 14,5 16,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 731 12 138 12 573 9 806 11 714
Undervisningstimer totalt per elev 71 72 73 58 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no