Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stange skole
Kongsvegen 15
2335 STANGE
Org.nr 975270912
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,3 23,5 25,6 24,2 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,1 12,3 14,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,1 159,3 50,5 155,5 163,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 7,3 21,1 7,9 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 13,3 12,3 14,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,5 14,4 16,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 151 15 527 16 492 15 447 16 916
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 60 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no