Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stange skole
Kongsvegen 15
2335 STANGE
Org.nr 975270912
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 25,6 24,2 25,3 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,3 14,2 13,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 159,3 50,5 155,5 163,6 113,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 21,1 7,9 7,3 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,3 14,7 13,2 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 14,4 16,7 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 527 16 492 15 447 16 916 19 103
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 52 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no