Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stange kommune
Kommunenr 0417
Alle grunnskoler med adresse i Stange kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 214,9 239,5 226,5 221,3 220,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,8 11,3 11,5 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 30 31 36 35 43
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,1 73,4 62,5 64,1 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 12,9 15,9 16,0 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,0 12,3 12,5 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 12,1 13,3 13,6 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,6 15,2 15,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 98,8 98,0 97,9 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 137 936 149 652 141 785 140 400 140 903
Undervisningstimer totalt per elev 60 66 63 62 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no