Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stange kommune
Kommunenr 3413
Alle grunnskoler med adresse i Stange kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 239,5 226,5 221,3 220,7 226,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,3 11,5 11,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 31 36 35 43 44
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 62,5 64,1 54,2 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 15,9 16,0 19,4 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,3 12,5 12,4 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 13,3 13,6 14,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,2 15,1 15,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,0 97,9 98,6 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 149 652 141 785 140 400 140 903 144 296
Undervisningstimer totalt per elev 66 63 62 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no