Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stamnes skule
Eidslandsvegen 850
5727 STAMNES
Org.nr 975286312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stamnes skule 4,6 4,3 4,9 4,0 4,1
Vaksdal kommune 47,5 42,6 45,0 43,6 45,0
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Stamnes skule 8,2 11,0 8,7 10,2 9,3
Vaksdal kommune 10,8 13,0 11,8 12,1 11,2
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stamnes skule 2 1 1 1 1
Vaksdal kommune 11 10 11 15 12
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stamnes skule 20,0 28,1 25,3 32,5 25,5
Vaksdal kommune 43,6 48,4 43,1 32,9 38,2
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stamnes skule 37,0 34,2 30,0 28,5 33,3
Vaksdal kommune 22,1 23,5 24,3 33,3 26,8
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stamnes skule 8,1 10,6 8,7 10,4 9,6
Vaksdal kommune 11,1 14,4 12,8 13,1 12,0
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stamnes skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vaksdal kommune 13,2 13,9 13,0 13,3 13,6
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stamnes skule 9,2 12,1 9,9 11,4 11,1
Vaksdal kommune 14,3 16,9 15,1 15,5 14,5
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stamnes skule 7,6
Vaksdal kommune 13,1
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stamnes skule 15,6
Vaksdal kommune 15,0
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stamnes skule 0,0
Vaksdal kommune 15,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stamnes skule 92,5 97,4 100,0 100,0 100,0
Vaksdal kommune 96,0 99,7 100,0 97,8 96,2
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Stamnes skule 3 059 2 767 3 145 2 679 2 793
Vaksdal kommune 30 228 26 338 28 522 28 249 29 362
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Stamnes skule 90 67 85 72 80
Vaksdal kommune 66 54 60 59 64
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no