Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stamnes skule
Eidslandsvegen 850
5727 STAMNES
Org.nr 975286312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 4,9 4,0 4,1 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 8,7 10,2 9,3 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,1 25,3 32,5 25,5 23,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,2 30,0 28,5 33,3 29,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 8,7 10,4 9,6 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 9,9 11,4 11,1 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 767 3 145 2 679 2 793 3 187
Undervisningstimer totalt per elev 67 85 72 80 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no