Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stalsberg skole
Stalsbergveien 24
3360 GEITHUS
Org.nr 975285014
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 205
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no