Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stalsberg skole
Stalsbergveien 24
3360 GEITHUS
Org.nr 975285014
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Stalsberg skole 16,8 18,8 21,1 19,4 19,2
Modum kommune 133,6 139,1 145,0 135,4 137,3
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Stalsberg skole 15,5 13,8 12,5 13,9 13,8
Modum kommune 13,0 12,7 12,1 13,2 13,0
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stalsberg skole 1 2 2 4 4
Modum kommune 21 21 20 25 26
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stalsberg skole 157,8 138,5 108,6 60,2 59,3
Modum kommune 72,0 74,1 78,8 64,5 61,8
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stalsberg skole 8,7 9,0 10,5 21,4 21,6
Modum kommune 15,8 15,0 13,7 18,1 18,7
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stalsberg skole 15,3 13,9 12,5 13,9 13,8
Modum kommune 13,8 13,3 12,2 13,9 13,4
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stalsberg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Modum kommune 15,1 15,5 16,2 16,0 16,3
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stalsberg skole 18,3 16,6 14,9 16,4 15,0
Modum kommune 16,5 16,7 16,1 17,6 16,6
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stalsberg skole 15,1 14,8
Modum kommune 15,7 14,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stalsberg skole 18,3 15,3
Modum kommune 19,1 17,0
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stalsberg skole 0,0 0,0
Modum kommune 18,5 19,0
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stalsberg skole 100,0 90,8 88,0 98,9 100,0
Modum kommune 98,3 97,4 95,2 96,7 96,7
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Stalsberg skole 11 113 12 541 14 235 13 347 13 205
Modum kommune 83 239 87 104 92 429 85 365 86 925
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Stalsberg skole 48 54 59 53 54
Modum kommune 55 56 59 54 55
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no