Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stalsberg skole
Stalsbergveien 24
3360 GEITHUS
Org.nr 975285014
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 18,8 21,1 19,4 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 13,8 12,5 13,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,8 138,5 108,6 60,2 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 9,0 10,5 21,4 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 13,9 12,5 13,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 16,6 14,9 16,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,8 88,0 98,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 113 12 541 14 235 13 347 13 205
Undervisningstimer totalt per elev 48 54 59 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no