Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stakkevollan skole
Nordøyveien 121/131
9018 TROMSØ
Org.nr 974058111
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 781,3 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 106 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 506 636 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 60 70 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no