Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stakkevollan skole
Nordøyveien 121/131
9018 TROMSØ
Org.nr 974058111
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 752
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no