Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stakkevollan skole
Nordøyveien 121/131
9018 TROMSØ
Org.nr 974058111
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 908
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no