Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stakkevollan skole
Nordøyveien 121/131
9018 TROMSØ
Org.nr 974058111
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 22,3 20,9 17,6 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 11,2 12,7 13,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 5 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 59,7 52,3 72,2 97,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 16,8 21,8 17,4 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,4 13,0 14,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 12,8 15,1 19,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 003 14 801 13 908 11 752 13 573
Undervisningstimer totalt per elev 56 66 58 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no