Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stadlandet skule
Sjåstad
6750 STADLANDET
Org.nr 975276813
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 712
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no