Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stadlandet skule
Sjåstad
6750 STADLANDET
Org.nr 975276813
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Stadlandet skule 11,6 13,0 13,9 14,8 13,7
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Stadlandet skule 10,1 8,8 9,0 8,1 8,4
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stadlandet skule 3 3 3 2 2
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stadlandet skule 37,3 34,9 42,3 45,0 60,5
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stadlandet skule 24,7 23,2 19,2 16,3 12,6
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stadlandet skule 12,8 10,6 10,2 9,7 9,7
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stadlandet skule 9,2 9,2 10,1 7,9 8,8
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stadlandet skule 14,8 12,8 13,2 11,6 11,7
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stadlandet skule 12,9 12,9
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stadlandet skule 11,2 10,8
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stadlandet skule 10,7 11,4
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stadlandet skule 96,4 95,5 95,0 81,8 92,9
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Stadlandet skule 7 434 8 357 8 867 9 399 8 712
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Stadlandet skule 69 80 78 87 84
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no