Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stadlandet skule
6750 STADLANDET
Org.nr 975276813
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Selje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 11,6 13,0 13,9 14,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 10,1 8,8 9,0 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 37,3 34,9 42,3 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 24,7 23,2 19,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,8 10,6 10,2 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 9,2 9,2 10,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 14,8 12,8 13,2 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 96,4 95,5 95,0 81,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 156 7 434 8 357 8 867 9 399
Undervisningstimer totalt per elev 76 69 80 78 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no